stripA1

הרפיה
שאוואסאנה- התנוחה החשובה ביותר בתרגול וכמו גם הקשה ביותר. הרפיה של הגוף , של המחשבה ושל הנפש.
פירוש שם התנוחה שאוואסאנה – תנוחת המת.

לאחר שהחיים עוזבים, נישאר הגוף שקט. על ידי הישארות במשך זמן ללא תנועה, כשגם
המחשבות שקטות, בעוד אנו במודעות מלאה, אנו לומדים להרפות. הקושי בתנוחה הוא בהרפיה מהמחשבות. והגעה להכרה שקטה.
תנוחת יוגה זו לכאורה קלה , אך למעשה הקשה ביותר.
כמו בשמה – אנו לומדים להפסיק להיאחז בגוף ובמחשבה , ולהרפות מהפחדים ומהחששות.
בסיום כל תרגול יוגה , אנו מתרגלים הרפיה. רובנו נוטים לחשוב שהכוונה לשינה קצרה, לכן מתרגלי יוגה מתחילים לרוב נרדמים במהלך השאוואסאנה.
אך בעצם מטרתה למידה להרפות ולהתמסר להרפיה , הן של הגוף והן של המחשבות.

כיצד נעשה זאת ?

טכניקה של הרפיה:

שכבו על הגב כאשר הברכיים כפופות, הרימו מעט את האגן וגלגלו את עצם הזנב פנימה , על ידי הרמה קלה של ריצפת האגן, ורדו חזרה לריצפה חוליה אחרי חוליה כשעצם הזנב אחרונה. ישרו את הרגליים פסקו אותן ותנו לכפות הרגליים ליפול לצדדים. גלגלו את הכתפיים אחורה וקרבו את השכמות אחת אל השנייה פיתחו את החזה לנשימה.
פירסו את הזרועות לצידי הגוף , כשכפות הידיים פונות לשמיים. עצמו את העיניים , אפשר להניח פיסת בד מקופלת על העיניים.
תחילה נשמו נשימות עמוקות והרפו את איברי הגוף עם הנשיפה. לאחר מכן אפשרו לנשימה לחזור לקצב הרגיל שלה.
התרכזו בנשימה.
כשנכנסות מחשבות, היו מודעים להן , וחזרו עם המיקוד אל הנשימה. שימו לב לכניסת האוויר לגוף ולעזיבה של האוויר בנשיפה.

הישארו בתנוחה לפחות עשר דקות.

הרפיה מדיטציה יוגה